Projekt w ramach wdrażania LSR 2014-2020: Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich w Gołotczyźnie

W dniu 23 lipca 2022 roku w Gołotczyźnie odbył się Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorami wydarzenia był Urząd Gminy Sońsk i Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie. Podczas wydarzenia odbył się konkurs dla KGW na potrawę tradycyjną oraz konkurs dla dzieci na strój inspirowany tradycją.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały stoiska ze swoimi specjałami, którymi można było się częstować. Były również mini warsztaty makijażu; makramy oraz rękodzieła. Natomiast o oprawę artystyczną zadbali: Maja Fijałkowska, chór Sonata, Kabaret Malina, LoveStory, DJ Rafi, Extazy.

Operacja pn. „Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zdjęcia: FB Urząd Gminy Sońsk

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji