eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu na terenie Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza”

Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu na terenie Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza” kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób powyżej 16 roku życia pochodzących z terenu LGD Północnego Mazowsza. Jego celem jest promocja wolontariatu na terenie gmin z obszaru LGD Północnego Mazowsza poprzez wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz stworzenie bazy wolontariuszy rekrutujących się spośród mieszkańców gmin obszaru objętego LGD Północnego Mazowsza. W ramach realizowanego projektu zorganizujemy:

  • Trzy punkty konsultacyjne, po jednym dla każdego z 3 powiatów;
  • Platformę internetową dla organizacji i wolontariuszy
  • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD Północnego Mazowsza;
  • Szkolenia dla wolontariuszy;
  • Imprezy integracyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD Północnego Mazowsza oraz dla wolontariuszy.

Więcej o projekcie >>>>

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Fundacja edukacyjno – sportowa reGeneracja

Pawłowo 18, 06-461 Regimin
tel. 780-073-252
www.regeneracja.org.pl