Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu na terenie Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza”

Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu na terenie Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza” kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób powyżej 16 roku życia pochodzących z terenu LGD Północnego Mazowsza. Jego celem jest promocja wolontariatu na terenie gmin z obszaru LGD Północnego Mazowsza poprzez wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz stworzenie bazy wolontariuszy rekrutujących się spośród mieszkańców gmin obszaru objętego LGD Północnego Mazowsza. W ramach realizowanego projektu zorganizujemy:

  • Trzy punkty konsultacyjne, po jednym dla każdego z 3 powiatów;
  • Platformę internetową dla organizacji i wolontariuszy
  • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD Północnego Mazowsza;
  • Szkolenia dla wolontariuszy;
  • Imprezy integracyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD Północnego Mazowsza oraz dla wolontariuszy.

Więcej o projekcie >>>>

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Fundacja edukacyjno – sportowa reGeneracja

Pawłowo 18, 06-461 Regimin
tel. 780-073-252
www.regeneracja.org.pl

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji