Projekt grantowy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Szydłowskiej

W ramach operacji pt.,,Przeprowadzenie warsztatów plastycznych i kulinarnych oraz organizacja Mikołajek” Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej zorganizowało warsztaty plastyczne oraz kulinarne w zakresie tematycznym Świąt Bożego Narodzenia. Projekt zakończył się spotkaniem Mikołajkowym dla wszystkich uczestników w trakcie którego zorganizowano wystawę prac plastycznych i poczęstunek. 

Przeprowadzenie warsztatów plastycznych i kulinarnych oraz organizacja Mikołajek realizowane były w ramach projektu grantowego  pt. ,,Nasze pomysły – wspólne działania’’ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Celem warsztatów było przekazanie podstaw rękodzieła i technik kulinarnych związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi, rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności,  integracja i poznanie nowych form spędzania czasu wolnego. Poszczególne działania w ramach projektu realizowano od listopada do grudnia 2018 r. w dwóch blokach tematycznych:

I Blok tematyczny – warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

II Blok tematyczny – warsztaty kulinarne dla osób dorosłych.

Zaplanowano także spotkanie Mikołajkowe dla wszystkich uczestników warsztatów plastycznych i  kulinarnych oraz wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczestników zajęć. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności wśród mieszkańców oraz poszerzenia wiedzy w zakresie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

Fotorelacja

Zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Szydłowskiej.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji