Projekt grantowy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz

W ramach operacji pt. „STACJA KULTURA NATURA” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz zrealizowało szereg działań mających na celu podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska i klimatu oraz zwiększenia kreatywności i umiejętności wykorzystywania surowców wtórnych, a także kształtowania postaw prospołecznych związanych z ochroną i promowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Operacja pt. ,,STACJA KULTURA NATURA” realizowana była w ramach projektu grantowego  pt. ,,Nasze pomysły – wspólne działania’’ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Poszczególne działania w ramach projektu realizowano od maja do września 2018 r. i były to między innymi:

1. Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa- prezentacja multimedialna nt. „Wpływ lasu na klimat”.

2. Warsztaty wyrobu papieru czerpanego połączone z warsztatami plastycznymi.

3. Spotkanie integracyjne dzieci i seniorów.

4. Piknik ekologiczny- stoiska z potrawami, moda ekologiczna, wystawa ekorzeźby.

5. Wydanie broszury promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Mazowsza i powiatu przasnyskiego.

 

Zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji