Projekt grantowy „Razem możemy więcej!”

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze’’ informuje, że w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje operację „Razem możemy więcej!”.

W ramach projektu w 2021/2022 roku zrealizowanych będzie 20 grantów, których celem bezpośrednim będzie animacja i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych na obszarze LSR. Na okres realizacji projektu ma wpływ sytuacja epidemiczna w kraju i związane z nią ograniczenia z organizacją wydarzeń.

W ramach poszczególnych zadań projektu grantowego, 15 organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD zrealizuje następujące projekty:

1.Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz

 • Szkolenie na temat: ”Wpływ recyklingu i odnawialnych źródeł energii na środowisko.”
 • Zimowy Maraton Na Raty

2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY PRZASNYSZ

 • EDUKACJA – SEGREGACJA
 • W świątecznym nastroju – tradycje bożonarodzeniowe
 • ZDROWE GOTOWANIE – WARSZTATY KULINARNE

3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo ARKA

 • ”Taneczna Pasja!”
 • Koncert promujący działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dzierzgowo
 • ”Seniorzy – Dzieciom!”

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum „Aktywna Szkoła”

 • Warsztaty bożonarodzeniowe w Krasnem

5. Stowarzyszenie Zielona OdNowa

 • W zdrowym ciele, zdrowy duch!

6. Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

 • Warsztaty NIE TYLKO muzyczne

7. Stowarzyszenie ‘’Nasze Szwelice’’

 • Wszystko o ziołach w Szwelicach

8. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej

 • Pielęgnujemy tradycję Bożego Narodzenia

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Łysakowie

 • Zimowa Akademia Rozmaitości z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łysakowie

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu

 • KURS KULINARNY

11. Koło Gospodyń Wiejskich w Grudusku

 • Karnawał z babcią i dziadkiem – integracyjna zabawa karnawałowa.

12. Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie

 • Przez historię do integracji

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Piegłowie Wsi

 • MIKOŁAJKOWE SZALEŃSTWO

14. REGIONALNY ZESPÓŁ LUDOWY ‘’KARNIEWIACY’’

 • Taniec i śpiewy ludowe w Karniewie

15. Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej

 • Boże Narodzenie po Staropolsku w Wieczfni Kościelnej.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji