eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Projekt grantowy: „Nasze pomysły- wspólne działania”

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze’’ informuje, że w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje operację „Nasze pomysły- wspólne działania”.

W ramach projektu realizowane będzie 13 grantów, których celem bezpośrednim będzie animacja i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych
i niepełnosprawnych na obszarze LSR do października 2019 r.
W ramach poszczególnych zadań projektu grantowego 8 organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD zrealizuje następujące projekty:

1. Stowarzyszenie Zielona OdNowa, gmina Krasne:
– „Zielona- czas na aktywację”,
– Atrakcje Północnego Mazowsza sposobem na integrację Zielonej.

2. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej, gmina Szydłowo:
– Przeprowadzenie warsztatów plastycznych i kulinarnych oraz organizacja Mikołajek,
– Organizacja wyjazdu integracyjnego po obszarze LGD.

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum „Aktywna Szkoła”, gmina Krasne:
– Tajemnice parku w Krasnem – filmowy przewodnik dla turystów.

4. Fundacja „Cherub”, miasto Przasnysz:
– Ekologiczne, proste, kolorowe, pachnące zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki,
– „Kim jestem, kim będę?” – badanie inteligencji i rozwoju dzieci,
– „Bądź jak inni” – terapia zaburzeń autystycznych,
– Zabawy z muzyką – zajęcia umuzykalniające.

5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, gmina Przasnysz:
– STACJA KULTURA NATURA.

6. Stowarzyszenie „Nasze Szwelice”, gmina Szwelice:
– Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach.

7. Stowarzyszenie „Sławogórzanki”, gmina Szydłowo:
– RAZEM- dzień dziecka, dniem rodziny.

8. Stowarzyszenie ,, Pora na Seniora” w Opinogórze Górnej, gmina Opinogóra Górna:
– Zorganizowanie imprezy integracyjnej z promocją zdrowego odżywiania dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna, tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych.