Projekt grantowy Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum „Aktywna Szkoła”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum z Krasnego w ramach projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania”  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje zajęcia, podczas których uczniowie uczą się jak obsługiwać kamerę cyfrową. Uczestnicy projektu poznają najważniejsze formaty plików graficznych, dźwiękowych  i filmowych oraz  zapoznają się z teorią dotyczącą planów filmowych, kadrowania i montażu przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.

Dzięki możliwościom licencji GNU uczniowie zapoznają się z takimi aplikacjami komputerowymi jak Movie Maker, Audacity, Active Presenter oraz Photoscape. Dzięki wykorzystaniu tych programów edytują pliki audio-video nagrane podczas ćwiczeń z kamerą cyfrową. Uczestnicy projektu praktycznie poznają techniki filmowania i tworzenia filmów, piszą scenariusze filmowe oraz przenoszą pliki filmowe z kamery i smartfonów na dyski twarde komputerów.

W ramach projektu w  czasie kilkugodzinnych zajęć plenerowych, które odbyły się 16 maja 2018 roku uczniowie uczestniczący w projekcie zapoznani zostali z historią parku w Krasnem. Dowiedzieli się o faunie i florze parku oraz o tym, co może zagrażać parkowej roślinności i zwierzętom. Najważniejszymi zajęciami podczas zajęć było filmowanie i fotografowanie tego, co w parku w Krasnem jest najciekawsze. Uczniowie podczas zajęć podzieleni byli na operatorów kamery, reżyserów oraz kierowników planu. Napisali krótki scenopis, który posłużył jako plan realizacji poszczególnych klipów filmowych. W plenerze zapoznali się z działaniem tego wszystkiego co oferuje kamera – dwoma obiektywami, funkcją film/fotografia, mikrofonem rejestrującym dźwięk przestrzenny, statywem oraz oświetleniem.

Zdjęcia wykonała: R. Żmijewska, I. Gajek

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji