eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na stronie internetowej zamieściła poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich. W poradniku poruszone są zagadnienia min.:

·         kredyt z dopłatą do dofinansowania,

·         dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców dotkniętych Covid-19,

·         nabór do programu „Dobry start”,

·         wytyczne dla organizatorów szkoleń i konferencji,

·         stypendia pomostowe – rekrutacja on-line

Zapraszamy do lektury całego poradnika >>>