POMOC FINANSOWA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH!

Koła Gospodyń Wiejskich w 2019 r. mogą ubiegać się o pomoc finansową z ARiMR na prowadzoną przez nie działalność statutową. Dofinansowanie dla jednego koła może wynieść do 5.000 zł. Wnioski można składać od 7 maja 2019 r. do 31 października 2019 r. chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Więcej informacji o dofinansowaniu >>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji