Podsumowanie realizacji operacji „EkoLeader”

Operacja pn. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS” została zrealizowana przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” od czerwca 2017 r. do końca października 2017 r. Ogólnym celem tego projektu było dostarczenie kompleksowej i użytecznej wiedzy realizatorom lokalnych strategii rozwoju w zakresie możliwości i metod praktycznego włączania aspektów ekologicznych i klimatycznych do procesu planowania i realizacji operacji rozwoju lokalnego. W ramach projektu zrealizowane zostały dwa główne zadania:

 

1. Szkolenia internetowe "Eko-Klimat w LGD" – polegające na udziale w e-learningowych kursach tematycznych i zaliczeniu kompletu testów sprawdzających online na platformie www.ekoleader.pl. W ramach szkoleń dostępnych było 10 kursów tematycznych w formie prezentacji szkoleniowych:

 • Aspekty ekologiczne, klimatyczne i ekoinnowacyjne w operacjach miękkich RLKS
 • Proekologiczne obszary działalności gospodarczej i zielone miejsca pracy
 • Aspekty ekologiczne i emisyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekoinnowacyjność
 • Współpraca i przedsiębiorczość na rzecz zielonej, niskoemisyjnej i adaptacyjnej gospodarki wiejskiej
 • Skracanie łańcuchów dostaw – równoważenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji
 • Aspekty ekologiczne i klimatyczne inwestycji w terenie
 • Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby przetwórstwa
 • Turystyka, ekologia, klimat
 • Finansowanie działań ekoinnowacyjnych na wsi
 • Partnerstwo międzysektorowe dla ekoinnowacji.

Szkolenia odbywały się cyklicznie, a sesje testów umożliwiających zaliczenie poszczególnych szkoleń odbywały się dwa razy w miesiącu. W szkoleniach wzięło udział 250 uczestników, spośród których ukończyło je 217, otrzymując zaświadczenia.

 

2. Konkurs dobrych praktyk "EkoLeader LGD" – w ramach którego Lokalne Grupy Działania z całej Polski mogły od lipca do 7-go października 2017 r. nadsyłać opisy dobrych praktyk operacji – zarówno z poprzedniej, jak i obecnej perspektywy finansowej PROW – w których ochrona środowiska i klimatu odegrała istotną rolę. W Konkursie zidentyfikowano 17 dobrych praktyk, spośród których dokonano wyboru trzech laureatów w ramach trzech kategorii:

 

1) Projekty społeczne: LGD "Tygiel Doliny Bugu" – za operację zrealizowaną w ramach PROW 2007 – 2013 przez „Ziołowy Zakątek” Angielczyk s.j., Koryciny 73 B, 17-315 Grodzisk, pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlaskiego Ogrodu Ziołowego poprzez zakup tabliczek i etykiet do opisu roślin" (woj. podlaskie);

 

2) Projekty gospodarcze: LGD "Ziemia Gotyku" – za operację zrealizowaną w ramach PROW 2014 – 2020 przez Panią Renatę Długoborską, 87-152 Łubianka, pt. "Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej myjni parowej "Eco Kropla" Renata Długoborska" (woj. kujawsko-pomorskie);

 

3) Projekty inwestycyjne: LGD Dunajec–Biała – za operację zrealizowaną w ramach PROW 2007 – 2013 przez Stowarzyszenie Grupa Odrolnika, 33-114 Rzuchowa, pt. "Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa" (woj. małopolskie).

 

Wyboru Laureatów Konkursu "EkoLeader LGD" dokonało Jury na posiedzeniu 14-go października 2017 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD "Północne Mazowsze" w Zielonej, gmina Krasne. U każdego z laureatów odbyła się wizyta studyjna, w trakcie której zostały wręczone nagrody – dyplomy. Laureaci – zarówno LGD zgłaszające dobre praktyki do Konkursu, jak i bezpośredni realizatorzy operacji – otrzymali również nagrody finansowe. Wizyty studyjne odbyły się  w drugiej połowie października, a w ich trakcie zapoznano się z:

 • działalnością stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz wyposażeniem i działalnością edukacyjną Ogrodu botanicznego w „Ziołowym Zakątku” w gminie Koryciny;
 • działalnością LGD „Ziemia Gotyku” oraz sposobem działania mobilnej myjni parowej „Eco Kropla” Renata Długoborska;
 • działalnością LGD Dunajec-Biała oraz Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.

Na podstawie zgłoszeń konkursowych oraz reportaży wykonanych w trakcie wizyt studyjnych u Laureatów Konkursu opracowany został Atlas dobrych praktyk operacji przyjaznych dla środowiska i klimat, dostępny na stronie www.ekoleader.pl Na podstawie dokonanego rozpoznania i zebranych w ramach projektu i w trakcie wizyt doświadczeń – wybrane w wyniku Konkursu praktyki można uznać za wzorowe dla innych przedsięwzięć tego rodzaju. 

 

Efektem projektu było zwiększenie świadomości i umiejętności stosowania ekologicznych i klimatycznych wymogów zrównoważonego rozwoju w projektowaniu i realizacji operacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jak również lepsze zmotywowanie realizatorów LSRów do kompleksowego równoważenia operacji w wymiarze ekologicznym i klimatycznym poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami w tym obszarze. Oprócz wnioskodawcy w realizacji operacji uczestniczyły trzy podmioty partnerskie:

 • Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich"
 • Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Chlebny
 • Econsulting Mikołaj Niedek

 

Uhonorowani dyplomami Laureaci Konkursu „EkoLeader LGD” w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, gmina Grodzisk, październik 2017 r.

 


Uhonorowani dyplomami Laureaci Konkursu „EkoLeader LGD” w siedzibie LGD „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku, gmina Chełmża, październik 2017 r.

 

Uhonorowani dyplomami Laureaci Konkursu „EkoLeader LGD” w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, gmina Pleśna, październik 2017 r.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji