eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

PODSUMOWANIE NABORÓW WNIOSKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”

PODSUMOWANIE NABORÓW WNIOSKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ  LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”

W latach 2016-2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020, jako Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” przeprowadziliśmy 43 nabory wniosków w zakresie 29 przedsięwzięć. Lokalna Strategia Rozwoju ulegała zmianom w zakresie przedsięwzięć, dostosowując się do potrzeb społeczności lokalnej, więcej środków zostało przeznaczonych na zakładanie działalności gospodarczej. Nabory w tym zakresie cieszyły się największą popularnością.

Tabela zawiera dane o przeprowadzonych naborach wniosków od początku realizacji LSR do grudnia 2022 roku. Prezentujemy dane dotyczące liczby wniosków złożonych i wybranych przez LGD PM,  projektów zakontraktowanych w tym są operacje zakończone i w realizacji. Na końcu zamieściliśmy informację o wnioskach rozpatrywanych w Urzędzie Marszałkowskim. Dodatkowo w styczniu 2023r. przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego 39 wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru na zakładanie działalności gospodarczej, z tego 22 projekty zmieściły się w limicie środków przeznaczonym na ten nabór.

(Stan na 31.12.2022 r.)