Podpisanie umowy na „Wsparcie przygotowawcze”

W dniu 24 czerwca 2022 roku, w Sali Bankietowej „Leśny Zakątek” w Białobrzegach, Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” podpisała umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji w szczególności jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74.000 zł.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji