eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

„Wpływ recyklingu i odnawialnych źródeł energii na środowisko” – realizacja grantu powierzonego Klubowi Sportowemu Przaśnik Przasnysz

„Wpływ recyklingu i odnawialnych źródeł energii na środowisko” – realizacja grantu powierzonego Klubowi Sportowemu Przaśnik Przasnysz

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz przeprowadzi szkolenie na temat: wpływu recyklingu i odnawialnych źródeł energii na środowisko. Szkolenie będzie przeprowadzone w czasie pierwszych zawodów z cyklu Korona Ziemi Przasnyskiej – „Piątka radioelektronika” 24.04.2022 r. w Rostkowie.

Czytaj dalej

Wyniki naborów wniosków 1/2022 oraz 2/2022

Wyniki naborów wniosków 1/2022 oraz 2/2022

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2022 oraz 2/2022, który trwał od 7 lutego do 7 marca 2022r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Gratulujemy wszystkim Wnioskodawcom !

Wyniki naboru 1/2022

Wyniki naboru 2/2022

Protokół z posiedzenia Rady LGD >>>

Wzór protestu (doc) >>>

 

Warsztat z przygotowania biznesplanu dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą – 16.02.2022 r.

Warsztat z przygotowania biznesplanu dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą – 16.02.2022 r.

Serdecznie zapraszamy potencjalnych Wnioskodawców w ramach naboru wniosków: Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej na warsztat dotyczący przygotowania biznesplanu, który odbędzie się 16 lutego 2022 r., w godz. 9:00-14:00, w Dworze Karwacz, Karwacz 43, 06-300 Przasnysz.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wstępne przygotowanie biznesplanu, zwłaszcza części dotyczącej kosztów do poniesienia w ramach projektu. Prosimy o zwrócenie uwagi na tabele finansowe znajdujące się w tym dokumencie.

Warsztat odbędzie się w grupie 20 osób.

Uwaga: O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału
w warsztacie zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Zapisy na warsztat przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 15 lutego 2022 r.

Zapraszamy!

Dodatkowe szkolenie dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą – 9.02.2022r.

Dodatkowe szkolenie dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą – 9.02.2022r.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem dla potencjalnych wnioskodawców, informujemy, iż organizujemy dodatkowe warsztaty dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r., w Dworze Karwacz, Karwacz 43, 06-300 Przasnysz.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 7 lutego 2022 r.

Szkolenie odbędzie się w grupie 20 osób.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Zapraszamy!

Program szkolenia >>>

„Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” – bezpłatne szkolenie e-learningowe

„Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” – bezpłatne szkolenie e-learningowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl 

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborach wniosków numer 1/2022 i 2/2022 od 7 lutego do 7 marca 2022r.

Ogłoszenie o naborach wniosków numer 1/2022 i 2/2022 od 7 lutego do 7 marca 2022r.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach przedsięwzięć:

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OKOŁODROGOWEJ (PARKINGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE)

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (07.02.2022 – 07.03.2022) zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 r., w Dworze Karwacz, Karwacz 43, 06-300 Przasnysz.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 31 stycznia 2022 r.

Szkolenie odbędzie się w grupie 20 osób.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Zapraszamy!

Program szkolenia >>>

 

„Zimowy Maraton Na Raty” – realizacja grantu powierzonego Klubowi Sportowemu Przaśnik Przasnysz

„Zimowy Maraton Na Raty” – realizacja grantu powierzonego Klubowi Sportowemu Przaśnik Przasnysz

Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz zorganizował „Zimowy Maraton Na Raty”, który otrzymał wsparcie finansowe z projektu grantowego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant realizowany w ramach projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!”.

„Zimowy Maraton Na Raty” będzie składał się z 8 etapów po 7 km. Zawody polegają na pokonaniu dystansu maratonu – 42 km na raty w odcinkach liczących po 7 km. Poszczególne biegi odbywać się będą w każdą sobotę stycznia i lutego od 08.01.2022 r. do 26.02.2022 r.

Czytaj dalej