Dostępny jest już pierwszy kurs szkoleniowy w ramach bloku A

Kurs poświęcony jest pierwszemu celowi ogólnemu LSR: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD. Zagadnienia podjęte w ramach kursu obejmują kwestie związane z: ogólną diagnozą sytuacji społecznej na obszarze LGD; problemami i wyzwaniami, na które stara się odpowiadać Lokalna Strategia Rozwoju LSR; pierwszym celem ogólnym LSR poświęconym sprawom społecznym, oraz celami szczegółowymi i rodzajami przedsięwzięć,...

czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań...

czytaj dalej

Kolejna sesja testów na EPIK24.pl odbywa się w dniach 29 września – 6 października br.

Sesja testów odbywa się w okresie 29 września - 6 października br. i obejmuje trzy pierwsze kursy tematyczne w ramach bloku B "Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR":   1. B.1. Ogólne zasady wspierania realizacji projektów w ramach LSR  2. B.2. Ogólne zasady wsparcia finansowego projektów w ramach LSR  3. B.3. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Informacja o...

czytaj dalej

Na platformie epik24.pl został uruchomiony trzeci kurs tematyczny w ramach bloku B: „Zasady wypełniania wniosku o wsparcie”

 Kurs obejmuje kluczowe aspekty związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie wsparcia w ramach LSR na operacje inne, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe, a więc te, które będą objęte pierwszym naborem wniosków, zaplanowanym na październik br. Kurs składa się z trzech prezentacji, z których dwie pierwsze są już dostępne. Pierwsza prezentacja umożliwia zapoznanie się z:    zasadami naboru...

czytaj dalej

Uruchomienie Edukacyjnej Platformy Informacyjno – Komunikacyjnej

 Edukacyjna Platforma Informacyjno - Komunikacyjna Z przyjemnością chcieliśmy zaprezentować Państwu naszą nową platformę edukacyjną (EPIK) dostępną pod linkiem z lewej strony w menu bądź pod adresem www.epik24.pl. EPIK to elektroniczna Edukacyjna Platforma Informacyjno-Komunikacyjna, której celem jest praktyczne wsparcie mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD)  "Północne  Mazowsze" w procesie skutecznego...

czytaj dalej

Nowe dokumenty dot. wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniami Prezesa ARiMR zostały udostępnione formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Formularz dostępne na stronie www.prow.mazovia.pl Przewidywane terminy naborów w LGD "Północne Mazowsze" dostępne...

czytaj dalej
Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji