Informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 stycznia 2019 roku biuro LGD „Północne Mazowsze” będzie nieczynne w związku z wyjazdem pracowników biura na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: Tel. 23-671-12-02.

czytaj dalej
EPIK szkolenia w zakresie przygotowania wniosków o płatność.

EPIK szkolenia w zakresie przygotowania wniosków o płatność.

Zapraszamy Beneficjentów pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju do zapoznania się z blokami szkoleniowymi (B, C) zamieszczonymi na platformie e-learningowej  EPIK  dotyczącymi przygotowania wniosków o płatność w zakresie...

czytaj dalej
Zasady promocji i obowiązki informacyjne beneficjentów PROW 2014-2020

Zasady promocji i obowiązki informacyjne beneficjentów PROW 2014-2020

Zgodnie z zapisami § 5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Beneficjent zobowiązany jest do: „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych...

czytaj dalej
Informacja

Projekt grantowy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Szydłowskiej

W ramach operacji pt.,,Przeprowadzenie warsztatów plastycznych i kulinarnych oraz organizacja Mikołajek” Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej zorganizowało warsztaty plastyczne oraz kulinarne w zakresie tematycznym Świąt Bożego Narodzenia. Projekt zakończył się spotkaniem Mikołajkowym dla wszystkich uczestników w trakcie którego zorganizowano wystawę prac plastycznych i poczęstunek.  Przeprowadzenie warsztatów plastycznych i kulinarnych oraz organizacja...

czytaj dalej
Ankieta ARiMR dotycząca trudności z wypełnianiem i rozliczaniem wniosków w ramach PROW 2014-2020

Ankieta ARiMR dotycząca trudności z wypełnianiem i rozliczaniem wniosków w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do wypełnienia ankiety dla wnioskodawców i beneficjentów pomocy przyznawanej przez ARiMR w ramach działań PROW 2014-2020, która jest dostępna pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/ankieta Uzyskane z ankiety informacje ARiMR wykorzysta do podniesienia standardów obsługi wnioskodawców i beneficjentów. Więcej>>>> Źródło informacji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...

czytaj dalej
Zasady promocji i obowiązki informacyjne beneficjentów PROW 2014-2020

Małe przetwórstwo 2019 – dofinansowanie w ARiMR

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe. Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie...

czytaj dalej

„Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze”

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. "Bezpieczny start - wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze". Partnerami projektu są: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Gmina Czernice Borowe oraz...

czytaj dalej

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD

Zapraszamy Mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Północne Mazowsze". W tym celu przygotowaliśmy ankietę, która jest dostępna tutaj >>>>>>>  Badanie ankietowe jest anonimowe a jego wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji z naszego obszaru działania. Osobom, które...

czytaj dalej
Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji