Ogłoszenie o naborach wniosków numer 1/2022 i 2/2022 od 7 lutego do 7 marca 2022r.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach przedsięwzięć:

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OKOŁODROGOWEJ (PARKINGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE)

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji