Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” poszukuje kandydata na wolne stanowisko  – Asystent Koordynatora ds. Wdrażania LSR

1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2018;
2. Kwestionariusz osobowy.

 

Strona w trakcie modernizacji