Nabory ogłoszone przez ARiMR

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi następujące nabory wniosków:

  • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – termin składania wniosków: 26 października – 24 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – termin składania wniosków:
    15 października – 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” – termin składania wniosków: 29 października – 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – termin składania wniosków: 30 września – 29 października 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin składnia wniosków: 19 października – 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji