eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Nabory ogłoszone przez ARiMR

Nabory ogłoszone przez ARiMR

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi następujące nabory wniosków:

  • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – termin składania wniosków: 26 października – 24 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – termin składania wniosków:
    15 października – 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” – termin składania wniosków: 29 października – 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – termin składania wniosków: 30 września – 29 października 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin składnia wniosków: 19 października – 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>