Mapa Aktywności Społecznych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z obszaru działania LGD do rejestracji na Mapie Aktywności Społecznych.

Zachęcamy do zaprezentowania Państwa organizacji na http://www.mapaaktywnoscispolecznych.pl/

w tym celu  należy  wypełnić formularz >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji