eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Majowe szkolenia i testy online na epik24.pl

W dniach 17 – 31 maja br.  odbędzie się sesja testów, obejmująca wszystkie dotychczasowe kursy tematyczne: Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022; Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR; Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy; Społeczność i przedsiębiorczość; Środowisko i klimat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Więcej informacji o szkoleniach i testach >>>>>>