Majowe szkolenia i testy online na epik24.pl

W dniach 17 – 31 maja br.  odbędzie się sesja testów, obejmująca wszystkie dotychczasowe kursy tematyczne: Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022; Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR; Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy; Społeczność i przedsiębiorczość; Środowisko i klimat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Więcej informacji o szkoleniach i testach >>>>>> 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji