eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

LGD „Północne Mazowsze” na Targach Edukacji i Pracy w Przasnyszu

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wspólnie ze  Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” w dniu  16.10.2018r. w godzinach 10.00 – 13.00 brała udział w Targach Edukacji i Pracy, zorganizowanych w Hali Sportowej w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

Organizatorem Targów była Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP     w Warszawie oraz Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Ciechanowie. Celem wydarzenia było wsparcie młodzieży w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia subregionie. Podczas imprezy uczestnicy mieli możliwość zwiedzania stoisk, zapoznania się z ofertami szkół, uczelni, instytucji rynku pracy oraz Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

W ramach punktu konsultacyjno – informacyjnego informacji udzielały: Prezes Zarządu – Anna Kienik i Renata Żmijewska – Skarbnik Zarządu.

Zdjęcia wykonali:  Barbara Szczubełek i Łukasz Samsel