eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

LGD „Północne Mazowsze” na Forum NGO pn. „WARTO GRAĆ MIĘDZYSEKTOROWO”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” w dniu  13.10.2018 r. w godzinach 9.00 – 15.00 brała udział w Forum Organizacji Pozarządowych powiatu przasnyskiego, makowskiego i ciechanowskiego w Przasnyszu.

Forum zorganizowała Federacja ROSA z Przasnysza. Celem wydarzenia było umożliwienie spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów z powiatów przasnyskiego, makowskiego i ciechanowskiego.

Spotkanie było okazją do wspólnego poznania osób zaangażowanych w pracę na rzecz lokalnych środowisk, dyskusji o czynnikach sukcesu i przestrzeni współpracy JST i NGO na różnych płaszczyznach. Forum podzielono na bloki tematyczne i prezentacje przedstawicieli różnych sektorów, w tym LGD PM reprezentowane przez Renatę Żmijewską – Skarbnika Zarządu. Część warsztatową i pracę w grupach poprowadzili wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy. Dzięki udziałowi w Forum Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” miała możliwość promocji obszaru na którym działa oraz przedstawienia dobrych praktyk w zakresie realizowanych przez wnioskodawców projektów, które otrzymały wsparcie za jej pośrednictwem.

Zdjęcia wykonała:  Marta Rogalska