LGD „Północne Mazowsze” na Forum NGO pn. „WARTO GRAĆ MIĘDZYSEKTOROWO”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” w dniu  13.10.2018 r. w godzinach 9.00 – 15.00 brała udział w Forum Organizacji Pozarządowych powiatu przasnyskiego, makowskiego i ciechanowskiego w Przasnyszu.

Forum zorganizowała Federacja ROSA z Przasnysza. Celem wydarzenia było umożliwienie spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów z powiatów przasnyskiego, makowskiego i ciechanowskiego.

Spotkanie było okazją do wspólnego poznania osób zaangażowanych w pracę na rzecz lokalnych środowisk, dyskusji o czynnikach sukcesu i przestrzeni współpracy JST i NGO na różnych płaszczyznach. Forum podzielono na bloki tematyczne i prezentacje przedstawicieli różnych sektorów, w tym LGD PM reprezentowane przez Renatę Żmijewską – Skarbnika Zarządu. Część warsztatową i pracę w grupach poprowadzili wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy. Dzięki udziałowi w Forum Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” miała możliwość promocji obszaru na którym działa oraz przedstawienia dobrych praktyk w zakresie realizowanych przez wnioskodawców projektów, które otrzymały wsparcie za jej pośrednictwem.

Zdjęcia wykonała:  Marta Rogalska

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji