Kurtyny wodne na obszarze LGD „Północne Mazowsze”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” realizując kolejny etap międzynarodowego projektu współpracy pt.: „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski” zakupiła, przetestowała oraz wypożyczyła kurtyny wodne dla 17 gmin z obszaru LGD. Była to największa inwestycja realizowanego projektu, której koszt przekroczył 100 tys. zł. Kurtyny wykonane zostały ze stali nierdzewnej przez profesjonalną firmę, która zadbała o ich unikalny i jedyny w swoim rodzaju wygląd, a także o solidność
i stosowne oznakowanie. Kurtyny będą wykorzystywane przez mieszkańców głównie podczas upalnych dni i w określonych miejscach, gdzie przebywa najwięcej dzieci, młodzieży, ale także osób starszych. Stanowić będą doskonałą alternatywę na schłodzenie organizmu i umilenie czasu najmłodszym w trakcie wydarzeń plenerowych. Zakupione kurtyny zostały w całości sfinansowane z budżetu projektu i przekazane nieodpłatnie w formie umowy użyczenia wszystkim gminom wchodzącym w skład LGD „Północne Mazowsze”.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację dostaw
i pierwszych uruchomień kurtyn wodnych. Udało nam się przeprowadzić akcję bardzo sprawnie i to tylko dzięki Państwa wsparciu i pomocy technicznej.

Wyjątkowe podziękowania dla dwóch Panów z Urzędu Gminy Ciechanów. Super drużyna do zadań specjalnych!

Ze strony LGD całą akcją pokierowała Pani  Justyna Urbaniak.

Projekt pn. „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy
i Polski” jest realizowany w
 ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, w  ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji