Kontynuacja naszych międzynarodowych działań – konferencja LGD w Kłajpedzie

Pierwsza konferencja dotycząca wymiany dobrych praktyk odbyła się w lutym w Druskiennikach, teraz odwiedziliśmy Kłajpedę i poznaliśmy projekty VVG Pajūrio kraštas.

Dziękujemy Solidarumo Projektai za zaproszenie do udziału w projekcie! 

Dziękujemy, za ogromne zaangażowanie: naszym Wystawcom, Regionalnemu Zespołowi Ludowemu „Karniewiacy”, Członkom LGD i Beneficjentom naszych działań, którzy zrealizowali projekty w ramach wdrażania LSR. 

Nasza relacja i materiały fotograficzne pojawią się wkrótce!

Materiał filmowy >>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji