eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” już dwukrotnie ogłaszała nabory wniosków na realizację przedsięwzięć związanych z współpracą gospodarczą na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów, uzyskiwaniem certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, rozwojem usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i innymi, które zostały oznaczone kolorem czerwonym w LSR zał. nr 3 Plan działania >>>

Z powodu braku wniosków w tych naborach lub niewystarczającego zakontraktowania umowami w ramach niektórych przedsięwzięć, rozważamy przesunięcie środków na inne działania a nabory na te działania, w ramach których nie było złożonych wniosków zostaną ogłoszone w okresie 2019-2021. Najbardziej zbliżone pod kątem wskaźników produktu byłoby przesunięcie na działania: Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności pozarolniczej i przetwórczej. Na te dwa działania planujemy jeszcze ogłoszenie naboru w tym roku. Dodatkowo dokonujemy technicznych przesunięć oszczędności kwot w ramach poszczególnych przedsięwzięć lub które nie zostały zakontraktowane w poprzednich naborach w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

 

Wprowadzone zmiany w LSR zał. nr 3 Plan działania zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>

Prosimy o Państwa opinię w kwestiach wprowadzonych zmian – opinie przyjmujemy do godz. 12:00 dnia 28 maja 2018 r. na adres biuro@polnocnemazowsze.pl