eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do prawdopodobnie ostatniego naboru wniosków w obecnym okresie programowania Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne zaktualizowany dokument strategiczny Lokalną Strategię Rozwoju (LSR).

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje, że w związku z obowiązkiem przeznaczenia, co najmniej 50% budżetu na wdrażanie operacji na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, po bieżącej analizie zakontraktowania środków na rozwój przedsiębiorczości, planuje przeznaczyć tzw. oszczędności z poprzednich lat na nabór wniosków związany z tworzeniem miejsc pracy – uruchamianiem nowej działalności gospodarczej na obszarze LSR.

Krótki opis wprowadzonych zmian:

  • Aktualizacja daty;
  • Aktualizacja wykazu członków LGD;
  • Aktualizacja zestawienia celów i wskaźników – w związku ze zwiększeniem alokacji na wdrażanie LSR, zaktualizowano i podniesiono wartość wskaźników wg. stanu zakontraktowania środków, w celu szczegółowym Rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej zwiększono nieznacznie wartość wskaźników, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sytuację społeczno-gospodarczą w kraju;
  • Zaktualizowano Plan działania – zmiany dotyczą zarówno części wskaźnikowej jak
    i finansowej. W związku tzw. „oszczędnościami” wynikającymi z rozwiązanych umów
    z beneficjentami, niepoprawianiem wniosków na etapie rozpatrywania spraw w Urzędzie Marszałkowskim, podwyższono budżet na przedsięwzięcie Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej. W wyniku wprowadzonych zmian przewidziany został dodatkowy nabór wniosków w ramach premii na otwarcie działalności gospodarczej z budżetem 325.025,81 EUR.
  • Wysokość pomocy w ramach tzw. premii w ramach jednego projektu zostaje podniesiona do 80 tys. złotych ze względu na wzrost cen.

Serdecznie zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 15 lipca 2022 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>