Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przygotowaniami do jednego z ostatnich naborów wniosków w obecnym okresie programowania Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne
zaktualizowany dokument strategiczny (Lokalną Strategię Rozwoju).  Tym samym przygotowuje się także do kolejnego naboru wniosków w  2021 r.

 

Krótki opis wprowadzonych zmian:

1. Aktualizacja daty;

2. Aktualizacja sekcji VIII. Budżet – w związku ze zwiększeniem budżetu działania LEADER, podwyższono zgodnie z wytycznymi kwoty dla poddziałań 19.2 oraz 19.4 o 788 tyś EUR. Zmienione zostały także prognozy finansowe dla JSFP oraz innych beneficjentów niebędących JSFP;

3. Aktualizacja zestawienia celów i wskaźników – w związku ze zwiększeniem alokacji na wdrażanie LSR, zaktualizowano i podniesiono wartość niektórych wskaźników, które objęte zostaną przyszłymi naborami wniosków;

4. Zaktualizowano Plan działania – zmiany dotyczą zarówno części wskaźnikowej jak
i finansowej (głównie w zakresie 2 przedsięwzięć 2.1.1 oraz 2.2.1, które obejmą przyszłe nabory wniosków). Zaktualizowana sekcja uwzględnia dodatkowy budżet wynikający ze zwiększenia budżetu działania LEADER. W wyniku wprowadzonych zmian przewidziany został nabór wniosków w zakresie wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej oraz budowę dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okołodrogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie) 788 tyś EUR.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji