Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przygotowaniami do jednego z ostatnich naborów wniosków w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne zaktualizowany dokument strategiczny (Lokalną Strategię Rozwoju). Tym samym przygotowuje się także do kolejnego naboru wniosków w 2020 r., na podstawie harmonogramu także zaktualizowanego w oparciu o nowelizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 30 października 2019 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji