Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z rozpoczęciem nowego okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (2019-2021) Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne zaktualizowany dokument strategiczny. Tym samym przygotowuje się także do pierwszego w 2019 r. naboru wniosków, na podstawie harmonogramu także zaktualizowanego w oparciu o nowelizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do godz. 12:00 dnia 07 marca 2019 r. na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji