Konkurs na wybór strategii

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11 kwietnia 2016 rozstrzygnął konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa.

 

W ramach konkursu w woj. mazowieckim złożone zostały 32 Lokalne Strategie Rozwoju.

lista rankingowa >>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji