Konkurs „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.
Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

Konkurs trwa od 21 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r. 

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-kubek-dzbanek-czy-makatka-rekodzielo-to-jest-gratka3?fbclid=IwAR0slCIB5prD6mM4CbXtqoGL6n-bWs0XrYj-jVbMY3i2tLFE9qarQmtShSU

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji