Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Lokalna Grupa Działania ,, Północne Mazowsze” informuje Beneficjentów o  konieczności wypełnienia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

Informujemy, że osoby i podmioty, które  zrealizowały operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają obowiązek wypełnienia  i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji.

Dokumenty do pobrania:

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

więcej >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji