Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Informujemy, że osoby i podmioty, które  zrealizowały operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają obowiązek wypełnienia  i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego formularza (wersja 4z) informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji.

W dn. 4 listopada br.  na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego została zamieszczona aktualna wersja formularza (4z) informacji monitorującej z realizacji biznesplanu oraz aktualna wersja informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza (4z) informacji monitorującej.

Formularze dostępne w zakładce dokumenty dla beneficjenta >>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji