eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Informacja dla Wnioskodawców zamierzających aplikować o środki w ramach naboru 3/2022 – odwołane szkolenie w Dzierzgowie.

Informacja dla Wnioskodawców zamierzających aplikować o środki w ramach naboru 3/2022 – odwołane szkolenie w Dzierzgowie.

W związku z małym zainteresowaniem szkoleniem w Dzierzgowie w dniu 7 listopada 2022 r. zostaje ono odwołane.

Chętnych zapraszamy do udziału w szkoleniach 8 listopada w Gołyminie-Ośrodku lub 14 listopada w Przasnyszu. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne.

Więcej informacji o szkoleniach >>>