eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Grudniowe szkolenia, testy i ankieta na epik24.pl

W dniach 7 -21 grudnia br. dostępna jest sesja testów, obejmująca kursy tematyczne w ramach bloków:

 

 

  • Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022
  • Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR
  • Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy
  • Podejmowanie działalności gospodarczej I.
  • Społeczność i przedsiębiorczość
  • Rozwijanie działalności gospodarczej
  • Podejmowanie działalności gospodarczej II. Wniosek o płatność
  • Środowisko i klimat

Dostępne są już dwa kursy szkoleniowe poświęcone wypełnianiu Wniosku o Płatność dla operacji innych, niż podejmowanie działalności gospodarczej i projekty grantowe. Szkolenie to przeznaczone jest dla beneficjentów realizujących operacje Lokalnej Strategii Rozwoju LSR w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej i realizacja projektów grantowych. Kolejny kurs ukaże się w drugiej połowie grudnia 2018 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zarejestrowanych Użytkowników o wypełnienie krótkiej ankiety.

Więcej na epik24.pl >>>

Zapraszamy i życzymy powodzenia!