„Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” – bezpłatne szkolenie e-learningowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl 

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym w szczególności:

– kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domostw, w tym z zastosowania roślin w gospodarstwie domowym i w jego otoczeniu.

– zasad obowiązujących w organizacji pomieszczeń kuchennych w taki sposób, aby spełniały wymagania sanitarne, ergonomiczne, funkcjonalne oraz higieniczne z uwzględnieniem segregacji odpadów.

– zastosowania i metod przygotowania naturalnych środków czyszczących.

Szkolenie składa się z czterech modułów szkoleniowych obejmujących 20 godzin dydaktycznych samokształcenia:

Moduł 1: Kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domu wiejskiego.

Moduł 2: Ergonomia w kuchni.

Moduł 3: Ekologiczne środki czystości.

Moduł 4: Rośliny antysmogowe w domu.

 

Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie 7 – 28.02.2022 r. zapewniając uczestnikowi możliwość samokształcenia w dogodnym czasie. Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie szkolenia.

Rejestracja będzie prowadzona od 18.01.2022 r. w sposób ciągły jednak nie dłużej niż do dnia 21.02.2022 r. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

 

Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia.

 

 

Osoby do kontaktu:

  • w sprawach merytorycznych:

Karolina Boba – DROW, e-mail: k.boba@cdr.gov.pl

  • w sprawach organizacji i rekrutacji:

Magdalena Hojniak – ZMIDZ, e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl

  • w sprawach technicznych:

Bartłomiej Mitka – ZPW, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl

Krzysztof Kucia – ZPW, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Piotr Tatar – ZPW, e-mail: p.tatar@cdr.gov.pl

 

Do pobrania:

Harmonogram (pdf)>>>

 

Zapraszamy!

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji