EPIK szkolenia w zakresie przygotowania wniosków o płatność.

Zapraszamy Beneficjentów pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju do zapoznania się z blokami szkoleniowymi (B, C) zamieszczonymi na platformie e-learningowej  EPIK  dotyczącymi przygotowania wniosków o płatność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej( PREMIA) – KURS C.10 – C.12
oraz operacji innych niż podejmowanie działalności gospodarczej – KURS  B.7 – B. 9

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań moderatorowi szkoleń na platformie EPIK .

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji