eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

„EDUKACJA – SEGREGACJA” – zajęcia z edukacji ekologicznej – realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz

„EDUKACJA – SEGREGACJA” – zajęcia z edukacji ekologicznej – realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie edukacji i doradztwa, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz zrealizowało zajęcia z edukacji ekologicznej pt. „EDUKACJA – SEGREGACJA”.

Operacja skierowana była do uczniów trzech szkół podstawowych z gminy Przasnysz. W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bogatem, Lesznie oraz Nowej Krępie pogłębiali widzę w zakresie segregacji śmieci, recyklingu, energii odnawialnej. Podczas zajęć praktycznych uczniowie ćwiczyli jak prawidłowo segregować odpady.

 

W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne o tematyce segregacji śmieci, zakupiono do szkół kosze do selektywnej segregacji odpadów oraz ekologiczne upominki dla uczestników zajęć.

 

Zdjęcia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz