eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

„Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu „Nasze Szwelice”.

Stowarzyszenie „Nasze Szwelice” z gminy Karniewo dnia 10.06.2018r. zrealizowało jedno z działań przewidziane w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły-wspólne działania”, finansowanego w zakresie poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji pt. „Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach” zorganizowano wyjazd integracyjny do znaczących ośrodków kultury Północnego Mazowsza – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. W wyjeździe udział wzięło 40 osób, w tym z miejscowości Szwelice oraz Stara Krępa.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali obiekty usytuowane na terenie 22-hektarowego parku krajobrazowego w Opinogórze i  Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.