„Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu „Nasze Szwelice”.

Stowarzyszenie „Nasze Szwelice” z gminy Karniewo dnia 10.06.2018r. zrealizowało jedno z działań przewidziane w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły-wspólne działania”, finansowanego w zakresie poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji pt. „Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach” zorganizowano wyjazd integracyjny do znaczących ośrodków kultury Północnego Mazowsza – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. W wyjeździe udział wzięło 40 osób, w tym z miejscowości Szwelice oraz Stara Krępa.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali obiekty usytuowane na terenie 22-hektarowego parku krajobrazowego w Opinogórze i  Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji