Dożynki w Szwelicach

Stowarzyszenie Nasze Szwelice w ramach projektu „Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach” zorganizowało w dniu 20 sierpnia 2018 r. dożynki integracyjne stanowiące finalne wydarzenie i część szerszego projektu.

Dożynki odbyły się w miejscowości Szwelice w gminie Karniewo. Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z poczęstunku składającego się z przysmaków regionalnej kuchni przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych. Warsztaty integrowały mieszkańców miejscowości Szwelice oraz Stara Krępa. Podczas uroczystości wystąpił również Regionalny Zespół Ludowy „Karniewiacy” oraz zespół pieśni religijnej „Moja Rodzina”. Dożynki odbywały się przed kościołem parafialnym w Szwelicach.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji