eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Dożynki w Szwelicach

Stowarzyszenie Nasze Szwelice w ramach projektu „Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach” zorganizowało w dniu 20 sierpnia 2018 r. dożynki integracyjne stanowiące finalne wydarzenie i część szerszego projektu.

Dożynki odbyły się w miejscowości Szwelice w gminie Karniewo. Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z poczęstunku składającego się z przysmaków regionalnej kuchni przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych. Warsztaty integrowały mieszkańców miejscowości Szwelice oraz Stara Krępa. Podczas uroczystości wystąpił również Regionalny Zespół Ludowy „Karniewiacy” oraz zespół pieśni religijnej „Moja Rodzina”. Dożynki odbywały się przed kościołem parafialnym w Szwelicach.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.