Dożynki Gminno-Parafialne w Regiminie

LGD „Północne Mazowsze” po raz kolejny miało okazję uczestniczyć w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Regiminie. Mieszkańcy mogli od nas uzyskać informacje o naszych działaniach, dla najmłodszych przygotowaliśmy drobne upominki. Wydarzenie obfitowało w wiele atrakcji. Na stoiskach przygotowanych przez KGW z terenu gminy Regimin można było zdegustować smacznych potraw. Czas umilały występy dzieci z terenu gminy Regimin i seniorów z Klubu Senior+ w Lekowie.
Gratulujemy Organizatorom Urzędzie Gminy Regimin i Marioli Kołakowskiej – Wójt Gminy Regimin, świetnie przeprowadzonego wydarzenia.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji