Dostępny nowy kurs na epik24.pl

Informujemy, że na epik24.pl został uruchomiony nowy kurs B.17 w ramach bloku B „Realizacja i promocja w operacjach RLKS III”. Kurs dotyczy zagadnień z realizowania operacji i umowy o przyznanie pomocy (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją!

 

Więcej informacji o tym i innych kursach na epik24.pl>>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji