Cykl szkoleń „Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich”

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze”, jako Partner projektu realizowanego przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi w dniach 1, 2 i 3 października 2018 r. w Hotelu Korona  w Ciechanowie zorganizowała cykl szkoleń pn. „Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich” skierowany do mieszkańców woj. mazowieckiego.

Celem projektu była promocja chowu gęsi na terenie całego kraju oraz nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu hodowli gęsi. Podczas szkoleń eksperci omówili zagadnienia m.in. z zakresu chowu gęsi systemem przyzagrodowym oraz przeprowadzili warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny. W szkoleniach udział  wzięły kobiety z gospodarstw rolnych oraz zamieszkujące tereny wiejskie do 35 roku życia, niepracujące oraz kobiety powyżej 60 roku życia, niepracujące, zamieszkujące tereny wiejskie. Promocja chowu gęsi  oraz zdrowej żywności na bazie gęsiny ma na celu popularyzację nowych rozwiązań w rolnictwie kierowanych do grup rolników wymagających wsparcia i przekwalifikowania. Szkolenia poprowadzili wykładowcy i eksperci kulinarni z Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, omawiano następujące tematy:

  • Chów gęsi systemem przyzagrodowym
  • Przetwórstwo produktów z gęsi
  • Marketing i jakość produktu lokalnego
  • Warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników i zaproszonych gości.

 

Fotorelacja:

Zdjęcia wykonała Renata Żmijewska

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji