Bezpłatne zajęcia warsztatowe dla seniorów – UWAGA! STREFA WSPOMNIEŃ

Kto może wziąć udział w Programie?
Program UWAGA! STREFA WSPOMNIEŃ jest skierowany do zorganizowanych grup seniorów (osób powyżej 60 roku życia) z obszarów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, i/lub będących w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej.
W Programie mogą wziąć udział wyłącznie grupy zorganizowane. Zgłoszenie do Programu może wysłać klub seniora, dom kultury, koło gospodyń wiejskich, czy inna instytucja formalna, posiadająca status osoby prawnej.
Nie przyjmują zgłoszeń indywidualnych.

Ile kosztuje wzięcie udziału w Programie?
Zajęcia prowadzone w ramach Programu są całkowicie bezpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowanie i wyżywienia grup biorących udział w Programie.

Gdzie się odbywa i jak przebiega lekcja muzealna?
Zajęcia trwają 2,5 godziny, odbywają się w obu oddziałach Muzeum i są połączone z krótkim spacerem po Starym Mieście.

Więcej informacji: https://www.muzeumdomkow.pl/strefa-wspomnien?fbclid=IwAR3DLqT7ZYViden0ra2KpghsSVyBy2Cbc-WKLefxgCPZK9hxSqyjdHnCOSM

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji