eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

„Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze”

OSPOchotnicza Straż Pożarna w Węgrze otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze”.

Partnerami projektu są: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Gmina Czernice Borowe oraz Sołectwo Węgra. Patronem medialnym jest portal InfoPrzasnysz.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu 23 674 62 15