„Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze”

OSPOchotnicza Straż Pożarna w Węgrze otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze”.

Partnerami projektu są: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Gmina Czernice Borowe oraz Sołectwo Węgra. Patronem medialnym jest portal InfoPrzasnysz.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu 23 674 62 15

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji