LSR na lata 2023-2027 – ankieta

W celu zapewnienia dalszego postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału gmin obszaru LGD „Północne Mazowsze”. Ankieta (anonimowa) powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.
Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy.
Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027. To będą kierunki rozwoju, które znajdą odzwierciedlenie w celach LSR, a później naborach wniosków.
Ankietę w wersji papierowej można złożyć w biurze LGD – adres: Zielona 24, 06-408 Krasne lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@polnocnemazowsze.pl lub wypełnić online.
Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego w biurze LGD w Zielonej!


ANKIETA ON-LINE
ANKIETA DO POBRANIA (PDF) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji