Aktualizacja harmonogramu planowanych naborów wniosków na 2021 rok oraz LSR

Uprzejmie informujemy, że zostały zaktualizowane następujące dokumenty: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Lokalna Strategia Rozwoju.

Nowy harmonogram >>>

Zmieniona  LSR >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji