30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling.

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału w konkursie: „30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling. Szczegółowe cele konkursu określa regulamin konkursu.

Do udziału zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, znające potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów, w których działają. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację. Łączna pula nagród wynosi 150000 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku na platformie Omikron (link na  www.mila.org.pl/konkurs) do dnia 30 października 2021 do godz. 20:00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń.

Szczegółowe cele, harmonogram, warunki uczestnictwa, regulamin zamieszony na stronie www.mila.org.pl/konkurs.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji