eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenie z Biznesplanu na epik24.pl

Szkolenie z Biznesplanu na epik24.pl

Na epik24.pl w ramach bloku C „Wypełnianie biznesplanu” dostępny jest pierwszy kurs szkoleniowy poświęcony wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

 

Kurs obejmuje części biznesplanu dotyczące:

  • wnioskodawcy, jego doświadczenia i przygotowania do realizowania operacji
  • zasobów, które będą wykorzystywane w realizowaniu operacji
  • celów pośrednich i końcowych operacji
  • zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży
  • wyjściowej sytuacji ekonomicznej
  • przedmiotu i zakresu planowanej operacji

Kolejne kursy w ramach tego bloku szkoleniowego ukażą się w maju i czerwcu 2019 r.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu!

Epik24.pl >>>>>>>