eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

POMOC FINANSOWA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH!

Koła Gospodyń Wiejskich w 2019 r. mogą ubiegać się o pomoc finansową z ARiMR na prowadzoną przez nie działalność statutową. Dofinansowanie dla jednego koła może wynieść do 5.000 zł. Wnioski można składać od 7 maja 2019 r. do 31 października 2019 r. chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Więcej informacji o dofinansowaniu >>>>>